لیزر درمانی دیسک کمر(۳)

فتق دیسک کمر جز شایعترین فتق دیسک بین مهره ای در ستون فقرات  می باشد و می تواند در هر سنی بوجود آید. سن اکثر بیماران با فتق دیسک کمر بالاتر از ۳۰ سال می باشد.

فتق دیسک کمر می تواند عامل کمردرد و پا درد شود. در بعضی موارد بیمار احساس می کند پایش بی حس  یا ضعیف شده است و یا اکثرا به خواب می رود.

برای مشاهده فیلم آموزشی لیزر درمانی دیسک کمر( قسمت سوم) بر روی لینک زیر کلیک کنید

لیزر درمانی دیسک کمر(۳)

تماس