لیزر درمانی دیسک کمر (۲)

یکی از دلایل کمر درد می تواند فتق دیسک کمر باشد . فتق دیسک کمر، کمر دردی است که به سمت پاها منتشر می شود و می تواند انجام فعالیت های روزانه را سخت و حتی غیر ممکن سازد.

برای مشاهده فیلم آموزشی لیزر درمانی دیسک کمر (۲) بر روی لینک زیر کلیک کنید

لیزر درمانی دیسک کمر (۲)

تماس