لیگامان های زانو

2455_orig

رباط ها یا لیگامان ها نوارهای محکمی هستند که یک استخوان را به استخوان دیگر متصل می کنند و باعث ثبات و پایداری مفصل می گردند. بنابراین لیگامان ها از در رفتگی مفصل زانو جلوگیری می کنند. بسیاری از لیگامان های زانو در نواحی مفاصل متحرک (مفاصل سینوویال) با کپسول مفصلی یکی شده و باعث تقویت کپسول مفصلی می گردند. در زانو برخی از لیگامان ها باعث اتصال منیسک ها به استخوان ها ی زانو می گردند (مانند رباط های کروناری، منیسکوفمورال و منیسکوفیبولار).

لیگامان های زانو عبارتند از:

* لیگامان صلیبی جلویی زانو(Anterior cruciate ligament) یا رباط متقاطع جلویی (قدامی) یا ACL

*رباط صلیبی پشتی (Posterior cruciate ligament) یا لیگامان متقاطع پشتی (خلفی) یا PCL

* لیگامان طرفی داخلی (Medial collateral ligament) یا رباط جانبی داخلی یاMCL یا رباط طرفی درشت نئی

*رباط طرفی خارجی (Lateral collateral ligament) یا لیگامان جانبی خارجی زانو یا LCL یا رباط طرفی نازک نئی

لیگامان های اصلی زانو عبارتند از :

* لیگامان رکبی مایل یا رباط پوپلیتئال مایل (Oblique popliteal ligament) که از تاندون عضله سمی ممبرانوسوس مبدا می گیرد که فیبرهای آن به صورت مایل صعود کرده و به کوندیل خارجی ران و خط بین کوندیلی متصل می گردد.

* لیگامان رکبی قوسی یا رباط پوپلیتئال قوسی زانو (Arcuate popliteal ligament). به شکل Y است که از سر فیبولا (استخوان نازک نی) مبدا می گیرد و به ناحیه بین کوندیلی تیبیا (استخوان درشت نی) و اپی کوندیل خارجی فمور (استخوان ران) متصل می گردد که این قسمت اخیر درارتباط با سر خارجی عضله گاستروکنمیوس (عضله دوقلو) است.

لیگامان های پوپلیتئال مایل و قوسی زانو :

* لیگامان زانویی عرضی (Transverse genual ligament) یا رباط عرضی (Transverse ligament) که شاخ های جلویی دو منیسک (منیسک داخلی و خارجی) را به هم وصل می کند. این لیگامان زانو در ۴۰ درصد از افراد وجود ندارد.

* لیگامان منیسکی-رانی جلویی (رباط منیسکوفمورال قدامی)

که شاخ پشتی منیسک خارجی را به کوندیل داخلی ران متصل می کند. این لیگامان زانو در جلوی رباط صلیبی پشتی (PCL) قرار دارد.

* لیگامان منیسکی-رانی پشتی (رباط منیسکوفمورال خلفی) () که شاخ پشتی منیسک خارجی را به کوندیل داخلی ران متصل می کند. این رباط در پشت رباط صلیبی پشتی قرار می گیرد.

در بیشتر افراد فقط یکی از لیگامان های منیسکی-رانی زانو وجود دارد و گاهی هر دو رباط ممکن است در یک شخص مشاهده گردد.

* لیگامان منیسکی- نازک نئی (Meniscofibular ligament) (رباط منیسکوفیبولار) که در ۸۰ درصد از مفاصل زانو وجود دارد، منیسک خارجی را به سر فیبولا متصل می کند.

* لیگامان های تاجی یا رباط های کروناری زانو (Coronary ligaments) یا رباط های منیسکی-درشت نئی (رباط های منیسکو تیبیال) (Meniscotibial ligaments) که شامل دو رباط است:

**رباط کروناری داخلی زانو (Medial coronary ligament) که منیسک داخلی را به کوندیل داخلی تیبیا وصل می کند.

*رباط کروناری خارجی زانو (Lateral coronary ligament) که منیسک خارجی را به کوندیل خارجی تیبیا متصل می کند.

*لیگامان طرفی جلویی یا لیگامان انترولترال (Anterolateral ligament or ALL) که در طرف خارج زانو قرار دارد. این لیگامان در سمت خارج زانو، فمور را به تیبیا متصل می کند.

خواننده گرامی ، پیشنهاد می شود مطالب زیر را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه آسیب زانو مطالعه فرمایید.

– درمان زانو درد شدید

– درمان زانو درد در سالمندان

– درمان زانو درد در جوانی

مقالات مرتبط

جراحی بینی

نتایج جراحی زیبایی بینی در صورتی مثبت است که جمیع شرایط ذیل موجود باشند: اولا نازیبایی بینی با عمل جراحی…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست
Call Now Buttonتماس