مراقبت های بعد از عمل جراحی تعویض مفصل لگن

هدف از جراحی تعویض مفصل ران از بین بردن درد لگن است تا بیمار بتواند به راحتی راه برود. راه رفتن با یک مفصل مصنوعی نیاز به مهارت دارد. بیماری که مدتها به علت درد مفصل لگن درست راه نرفته بسیاری از مهارت های درست راه رفتن را از دست داده است و باید این مهارت ها را دوباره به دست آورد. این کار با تمرین مداوم امکا ن پذیر است و در این راه یک فیزیوتراپ خوب میتواند کمک های فراوانی صورت دهد. روز بعد از جراحی فیزیوتراپ راه رفتن با واکر را به بیمار آموزش میدهد.  بیمار ی که تحت این عمل قرار گرفته هیچ گاه نباید بدون آموزش و به طور سرخود از واکر استفاده کند.

  • راه رفتن با واکر

بیمار باید برای راه رفتن با واکر در حالت کاملا ایستاده محکم واکر را بگیرد طوریکه به هر دو دست به یک اندازه نیرو وارد شود. پای سالم را کاملا به زمین گذاشته به طوریکه نیروی وزنتان کاملا به آن پا اعمال شود. پای طرف عمل شده را کاملا به زمین نفشارد و اجازه دهد با گرفتن واکر با هر دو دست، دست ها کار پای عمل شده را انجام  می دهند یعنی مقداری از نیروی وزن را به جای اینکه پای عمل شده تحمل کند، دست هاتحمل  می کنند.
پزشک معالج آن میزان از وزن را که باید روی پای عمل شده بیفتد را تعیین میکند. ممکن است اصلا اجاره بر زمین گذاشتن پای عمل شده بر روی زمین را به بیمار ندهد و یا ممکن است پزشک تنها اجاره دهد تا حد تحمل پای خود را بر روی زمین فشار دهد.در مرحله ی بعد بیمار واکر را با هر دو دست از زمین بلند کرده و آن را کمی جلوتر بر روی زمین قرار دهد. پس از آن اگر پزشک اجازه وزن گذاشتن روی پای عمل شده را به بیمار  داد آن را یک قدم به جلو بگذارد. بیمار باید سعی کند موقع گذاشتن پا به زمین اول پاشنه پایش به زمین برسد. سپس پای سالم را به همین ترتیب به جلو آورده و در کنار پای عمل شده قرار دهد. در این زمان بیمار باید دقت کند موقعی که پای سالم می خواهد به طرف جلو بیاید باید از روی زمین بلند شود. در این حال باید مراقب باشید که از دستانش هم کمک بگیرد تا همه ی وزن روی پاها نیفتد

پس وقتی که پای طرف سالم در هوا است و در حال جلو آمدن است نیروی وزن باید به دو قسمت تقسیم شود و به دست راست و دست چپ وارد شود. اگر پزشک اجازه گذاشتن وزن روی پای عمل شده را به بیمار  داده است مقداری از وزن هم بر روی آن پا وارد می شود. به عبارت دیگر در این موقعیت باید مقداری از وزن روی پای عمل شده و مقداری از وزن روی دست ها باشد.بیمار نباید در راه رفتن عجله کندو باید  به آرامی شروع به راه رفتن کند .

  • راه رفتن با عصای زیر بغل یا عصای دستی

بیمار در چند هفته اول لازم است تا با واکر راه برود و وقتی بعد از مدتی تعادل و حرکت اندام و قدرت عضلات بهتر شد می تواند به جای واکر از عصای زیر بغل و سپس از عصای دستی استفاده کند.

  • استفاده از پله

بیمار زمانی که حرکت و قدرت مفصل ران را تا حدودی به دست آورد می تواند با رعایت برخی از نکات ایمنی از پله استفاده کند . بیمار در ابتدا باید از محافظ نرده استفاده کند و پله ها را تک تک و به ارامی از پله ها بالا و پایین برود.  در موقع بالا رفتن از پله اول پای سالم را بالا بگذارد و در موقع پایین آمدن از پله اول پای عمل شده را روی پله پایینی بگذارد. ارتفاع پله ها باید حداکثر 15 سانتیمتر باشد.

  • پیاده روی مستقل

برای راه رفتن بیمار باید  به  این نکات توجه کند و از زمانی که قدرت راه رفتن را به دست آورد این کار را آغاز کند.
تا وقتی تعادل و قدرت کافی را  برای راه رفتن به دست نیاورده از عصا استفاده کند.
در ابتدا روزی 3 تا 4 بار و هر بار 5 تا 10 دقیقه راه برود و به تدریج که قدرت راه رفتنش  افزایش یافت آن را به روزی 2 تا 3 بار و هر بار 20 تا 30 دقیقه افزایش دهد.
با بیشتر شدن قدرت بیمار برای راه رفتن  راه پیمایی بصورت هفته ای 3 تا 4 بار و هر بار 20 تا 30 دقیقه را به صورت مداوم ادامه دهد.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب تعویض مفصل لگن  را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه  ی مراقبت های بعد از عمل جراحی تعویض مفصل لگن  مطالعه فرمایید.

تماس