نکات ضروری پس از جراحی تعویض مفصل زانو

روز جراحی

پرسنل پرستاری به شما کمک می‌کنند تا حداقل هر ۴ ساعت یکبار بر روی تخت جابجا شوید.
ممکن است بنا بر دستور پزشک پرسنل پرستاری به شما کمک کنند تا در عصر روز عمل برای لحظاتی کنار تخت بنشینید.
شما می‌بایست جهت کاهش ورم زانو تمرین بالا و پایین بردن مچ پا در حالتی که پاها صاف بر روی تخت است را شروع کنید.
تمرین نفس کشیدن عمیق را ۱۰ بار در هر ساعت انجام دهید تا به این وسیله شانس وقوع پنومونی را به حداقل برسانید.
سرفه کردن هم از مواردی است که پس از عمل تشویق به انجام آن می‌شوید تا از عوارض تنفسی پس از عمل جلوگیری کنید.
ممکن است در طول شب پرسنل پرستاری چند بار شما را بیدار کنند تا شرایط شما را بررسی کرده و تحت نظر بگیرند.

روز اول پس از عمل

فیزیوتراپی شما از روز اول پس از جراحی آغاز می‌شود. جهت بازگشت به سطح فعالیت طبیعی بسیار مهم است که با تیم فیزیوتراپی همکاری کامل داشته باشید و بدانید که آنها هم می‌دانند که شرایط جسمی و روحی شما در حال حاضر چگونه است.
زمانیکه روی تخت خوابیده‌اید برای صاف کردن و صاف نگه داشتن زانوی خود تمرین کنید و به هیچ وجه بالش زیر زانوی خود نگذارید.
حداقل یک بار از تخت پایین آورده می‌شوید.
انجام تمرینات مچ پا را به طور مداوم ادامه دهید.
ممکن است از این روز از دستگاه CPM برای شما استفاده شود.
جهت کاستن ورم و درد زانو بنا بر تجویز تیم درمانی هر ۲ ساعت یک بار می‌توانید از ماساژ یخ استفاده کنید.
تمرینات تنفس عمیق را نیز ادامه دهید تا با تمرین دادن به ریه‌ها همانگونه که ذکر شد، احتمال وقوع پنومونی را به حداقل برسانید و همچنین این کار به پایین آمدن دمای بدن شما نیز کمک می‌کند.

روز دوم پس از عمل

حداقل ۲ تا ۳ بار از تخت پایین آورده می‌شوید و فیزیوتراپیست به شما در راه رفتن کمک می‌کند و نحوه صحیح راه رفتن و استفاده از عصا یا واکر را به شما آموزش می‌دهد.
آموزش نحوه صحیح بالا و پایین رفتن از پله‌ها به شما از این روز آغاز می‌شود.
تمرینات مچ پا را همچنان می‌بایست ادامه دهید.
در این روز هم از CPM در توانبخشی شما استفاده خواهد شد.
استفاده از یخ را همچنان ادامه دهید.
انجام تمرینات تنفسی را نیز فراموش نکنید.

روز سوم پس از عمل

شما قادر خواهید بود با حداقل کمک پرسنل تیم درمان از روی تخت به روی صندلی، خود را جا به جا کنید.
استفاده از یخ را ادامه دهید.
فیزیوتراپیست به شما در آموزش تمرینات جدید و ادامه تمرینات قبلی کمک می‌کند.

منبع:کلینیک امید

تماس