ورزشهای بعد از جراحی رباط صلیبی ACL

شما برای کسب یک نتیجه موفق از جراحی بازسازی لیگامان متقاطع یا صلیبی قدامی مفصل زانو نیاز به برنامه ریزی دارید. باید زانوی خود را قبل از جراحی برای آن آماده کنید و بعد از جراحی رباط صلیبی ACL هم اقدامات خاصی را طبق برنامه ای مشخص انجام دهید.

 مهمترین وظیفه شما قبل از جراحی پارگی رباط صلیبی ACL  بدست آوردن دامنه حرکتی مناسب در مفصل زانو است و بعد از جراحی شما باید با انجام ورزش هاي خاصی حرکت مفصل زانوی خود را به حالت اول برگردانده و عضلات اطراف آنرا قوی کنید.

بدون انجام دادن این ورزش نمیتوانید انتظار داشته باشید نتیجه خوبی از عمل جراحی رباط صلیبی ACL خود بگیرید. در این دوره باید صبر داشته باشید و با دقت اقدامات لازمی را که پزشک معالج ارتوپد از شما میخواهد انجام بدهید.

 دوران بازپروری زانو به پنج مرحله تقسیم میشود.

ورزشهای طبی در جراحی پارگی رباط صلیبی ACL

 این مرحله قبل از انجام جراحی رباط صلیبی ACL بوده و هدف از آن بدست آوردن حرکت کامل مفصل زانو است. به این معنی که در پایان این دوره شما باید بتوانید زانوی آسیب دیده را به اندازه زانوی سالمتان کاملاٌ خم و راست کنید. هدف دیگر این مرحله آنست که تا آنجا که ممکن است عضله چهارسر خود را تقویت کنید. عضله چهارسر در جلوی استخوان ران قرار داشته و وظیفه آن اینست که زانو را به حالت راست و مستقیم درآورد.

ورزش هایی که در این مرحله باید انجام شوند عبارتند از

  1- به پشت دراز بکشید. پاشنه خود را روی یک کتاب کلفت قرار داده و اجازه بدهید زانوی شما شل شده و کاملاٌ به حالت مستقیم درآید. چند لحظه در همین حالت بمانید سپس بدون اینکه پاهایتان را حرکت دهید، عضله چهارسر ران خود را که در جلوی ران قرار دارد به مدت ده ثانیه با حداکثر قدرت منقبض کنید. سپس عضله را شل کرده و چند ثانیه استراحت کنید و مجدداٌ این کار را تکرار کنید. این ورزش را ده مرتبه تکرار کنید.

 2- به پشت دراز بکشید. در حالیکه سعی میکنید کف پای خود را روی زمین نگه دارید زانوی طرف مبتلا را به آرامی خم کرده تا جاییکه زانو بیشتر از آن خم نشود و شما یک احساس کشیدگی و ناراحتی خفیف در زانو بکنید. چند لحظه در همین حال بمانید و سپس به آرامی پا را به وضعیت اول برگردانید.چند لحظه استراحت کنید و این ورزش را ده مرتبه تکرار کنید.

 3-  به پشت دراز بکشید. در حالیکه زانوی خود را مستقیم نگه داشته اید پاشنه پا را به اندازه یک وجب از زمین بلند کنید. پا را چند لحظه در همین حالت نگه داشته و سپس به آرامی آنرا پایین بیاورید. چند لحظه استراحت کنید و این ورزش را ده مرتبه تکرار کنید.

برای آشنایی با علل و تشخیص پارگی رباط صلیبی زانو بر روی لینک کلیک کنید

منبع:متخصص ورزش درمانی

تماس