Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

post_image

ممکن است شما از سردردهای مزمنی رنج ببرید که پزشک متخصص گردن درد علت آن را مشکل عضلات ناحیه گردن تشخیص داده باشد. برای بهبود وضعیت عضلات گردن مانند تمام عضلات دیگر باید آنها را با تمرینات ورزشی مخصوص از جمله ورزش های DBC تقویت کنید. آنچه در پی می‌آید، نمونه‌ای از این تمرینات است:

  • یک حوله تاشده زیر گردن قرار دهید تا گودی گردن را پر کند. چانه را به گردن نزدیک کنید(حالت غبغب) و به مدت ۵ ثانیه نگه دارید. (تعداد تکرار در هر جلسه ۸ بار و ۳ مرتبه در روز)
  • در حالت نشسته انگشت سبابه را روی چانه قرار داده و با حرکت رو به عقب چانه حالت غبغب را ایجاد کرده و ۵ ثانیه در این حالت نگه دارید. (تعداد تکرار در هر مرتبه ۸ بار و۳ مرتبه در روز)
  • کف دستها را روی پیشانی قرار داده و سر را بمدت ۵ ثانیه به جلو فشار دهید و اینکار را ۱۱ مرتبه انجام دهید. سپس این تمرین را در ۳ جهت دیگر انجام دهید. (تعداد تکرار ۳ مرتبه در روز)
  • مطابق شکل فوق، دست را روی شانه قرار داده و با دست دیگر، سر را به سمت مقابل کشش داده و ۱۱ ثانیه در این حالت نگه دارید. اینکار را با سمت مقابل هم انجام دهید. (تعداد تکرار در هر سمت ۵ بار و ۳ مرتبه در روز)
  • دستها را پشت سر قرار داده و سر را به سمت جلو کشیده و ۱۱ ثانیه نگه دارید. (تعداد تکرار در هر مرتبه ۵ بار و 3 مرتبه در روز)
  • سر و گردن را در جهات مختلف جلو عقب، چرخش به چپ و راست و خم کردن به طرفین حرکت داده و در هر جهت ۵ بار تکرار کنید. (تعداد تکرار ۳ مرتبه در روز)

 

منبع:متخصص ورزش درمانی

مقالات مرتبط

Share →
Call Now Buttonتماس