ورزش درمانی درد زانو

تجویز ورزش درست مثل دارو می باشد. باید نوع ورزش، شدت آن، مدت آن فواصل انجام ورزش و زمان مراجعه بیمار برای ارزیابی بعدی مشخص باشد. برخی تمرینها در یک بیماری درمان می باشند اما در نوع دیگر بیماریها ممکن است ممنوع باشند.

یکی ازمهمترین مسایل در تحویز ورزش این است که باید به نحوی باشد که بیمار آنرا انجام دهد مثلا اگر به بیمار بگوییم هزار بار در روز ورزش تقویت عضله چهار سر را انجام بدهد، بجز عوارضی که برای بیمار ممکن است ایجاد شود، بیمار عملا انجام این کار را غیر عملی می بیند و از انجام آن خودداری می کند.

بنابراین برنامه تمرین درمانی باید منحصر به بیمار باشد و برای بیماری خاص طراحی شده باشد. دادن یک جزوه کلی به بیماران برای انجام ورزش در مجامع تخصصی پذیرفته نیست. این بروشورها به شرطی قابل قبول می باشند که هر کدام از ورزشها به بیمار توضیح داده شده و از بیمار امتحان بعمل اید که تمرین را درست انجام می دهد.  متاسفانه حتی ورزشهای مضر برای افراد سالم از طریق رسانه های عمومی تبلیغ می شوند.

انجام ورزش نیز ظرایف خاص خود را دارد مثلا اگر با دستگاه تقویت عضله چهار سر کار می کنیم انجام آهسته این ورزش فشار بیشتری بر زانو وارد می سازد.

ورزنه زدن از پشت ساق برای افرادی که آسیب رباط صلیبی خلفی PCL دارند ممنوع است.

در آسیب رباط صلیبی قدامی ACL  در ورزش با وزنه زاویه پا باید بین 60-90 درجه باشد.  این نکته بخصوص پس از عمل جراحی مهم است. اما در افرادی که سایدگی پشت کشکک دارند انجام ورزش تقویت ماهیچه در 45-90 درجه درد بیمار را بدتر می کند.

در استفاده از دوچرخه زین باید بلند باشد به حدی که وقتی پا روی پدال است زانو مستقیم  یعنی در ۱۸۰ درجه و کف پا کاملا روی پدال   قرار گیرد بالا بودن بیش از حد زین نیز باعث درد در جلو زانو قرار می گیرد.

انجام حرکات ایزومتریک زانو یعنی انقباض زانو در حالی که زانو در حالت کاملا مستقیم است دردهای نرمی پشت غضروف کشکک را بدتر می کند.

منبع:دکتر رئیسی و دکتر احدی

تماس