ورزش درمانی DBC برای متحرک سازی ستون فقرات

حرکات ستون فقرات به سه قسمت مهره‌های گردن و پشت و کمر تقسیم می‌شود. هر یک از این قسمت ها حرکاتی را انجام می‎دهند به طور کلی، حرکات ستون فقرات شامل خم‎شدن، بازشدن ، فرا بازشدن ، خم‎شدن جانبی (چپ و راست) و چرخش حول محور عمودی است.

تمرينات DBC زیر به تقويت عضلات مرتبط با ستون فقرات كمك مي كنند و نهايتا منجر به بهبود فعاليت آنها مي شود. مانند هر عضو عضلاني ديگر، اين ماهيچه ها نيز هر چه بيشتر به كار گرفته شوند، قويتر خواهند شد. در این مقاله با تمریناتی برای تقویت و متحرک سازی عضلات ستون فقرات آشنا می شویم.

متحرک سازی ستون فقرات کمری با ورزش درمانی DBC

  • بایستید دستها رادر هم قلاب کنید و پشت سر تان بگذارید اکنون کف یکی از پاهاراروی پله یا چهار پایه ای قرار دهید و به آرامی سر وتنه را به آن سمت خم کنید. این وضعیت را نگه دارید، سپس به وضعیت شروع تمرین باز گردید و تمرین را تکرار کنید. با تجویز در مانگر در طی این تمرین می توان حرکاتی مثل خم شدن به عقب و چرخش تنه به سمت پله یا چهار پایه را نیز ترکیب کرد.دقت کنید که این تمرین از نظر متمرکز کردن حرکت بر روی منطقه کم تحرک حائز اهمیت است ونیاز است با نظر متخصص انجام شود.ارتفاع پله نیز با توجه به نظر درمانگر تعیین می شود.
  • بایستید دستها را درپشت لگن بگذارید و شست دستهای خود را بر روی زائد خاری مهره های کمر قرار دهید اکنون در حالی که شستها را بر روی زواید خاری نگه داشته اید به عقب خم شوید تا نیروی شستها در سطح مورد نظر متمرکز شود. این وضعیت را نگه دارید، سپس به وضعیت شروع تمرین باز گردید و تمرین را تکرار کنید.

تمرینات ورزشی DBC عضلات را تقويت كرده و اندام را زيبا وپشت راقوي ميسازد.اين تمرينات عضلات عمقي را نيز تقويت ميكند بخصوص عضلات شكم ، پشت ، لگن و ستون فقرات را نيز قوي ميكند.

منبع:متخصص ورزش درمانی

تماس