Warning: Illegal string offset 'box_process' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'box_custom_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618

با توجه به مزیت ورزش های ایزومتریک از جمله آسان و کم هزینه بودن و اثر بخشی در کنترل درد، انجام آن در کلیه سنین توصیه می شود.

ارتقای سلامت یک نیاز اساسی انسانی است درد کیفیت زندگی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.

ورزش های ایزومتریک نوع خاصی از ورزش ها هستند که باعث انقباضات ثابت در ماهیچه ها ی بدون حرکت و تغییر در زاویه مفصل می شوند.

به طور کلی مکانیسم های که برای کاهش درد توسط این ورزش ها بیان شده است عبارتند:

از فعال شدن ماهیچه ها ،فعالیت اپیوئیدها، افزایش فشار خون که منجر به تخریب بارورسپتورها  و افزایش حساسیت با رورفلکس هستند .

انقباض ماهیچه ای در یک سمت بدن باعث اثر بی دردی در سمت دیگر بدن نیز می شود که بیان کننده پاسخ مرکزی به کاهش درد است.

امروزه بیشترین استفاده از این نوع ورزش ها در بازتوانی بیماران دچار ضعف عضلانی بیماران با مشکلات حرکتی جراحی دیسمنوره و دردهای کمر و گردن طی بارداری است. با توجه به مزیت های ورزشهای ایزومتریک از جمله آسان و کم هزینه بودن عدم نیاز به مکان و زمان وسیع به خصوص شرایط زندگی شهر نشینی انجام این ورزش ها در کلیه سنین توصیه می شود.

منبع:وبلاگ دکتر عمادی

مقالات مرتبط


Warning: Illegal string offset 'box_process' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'box_custom_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618
Share →

Warning: Illegal string offset 'box_process' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'box_custom_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618
Call Now Buttonتماس