درد زانو در کودکان اغلب همگام با رشد بدنی آنها روی می دهد.بیماری اسگود شلاتر ،بیماری است که در قسمت جلو زانو در محل اتصال تاندون کشکک( لیگامان پاتلا) به قسمت برجسته در بالای استخوان ساق پا(استخوان تیبیا)، باعث ایجاد درد زانو می شود.

post_image

مقالات مرتبط

  • زانو درد در جوانانزانو درد در جوانان
  • درمان زانو درد در پیریدرمان زانو درد در پیری
  • زانو درد : علل و درمان زانو درد : علل و درمان
  •  زانو درد و پیشگیری از آن زانو درد و پیشگیری از آن
  • تشخیص گودی کمر با اسکن سه بعدیتشخیص گودی کمر با اسکن سه بعدی
  • علائم و درمان کیست پشت زانوعلائم و درمان کیست پشت زانو
Tagged with:  
Share →
Call Now Buttonتماس