ورزش های DBC برای تقویت عضلات ران

عضله چهارسر رانی جلوی ران قرار گرفته و عضلات همسترینگ خلف ران را به خود اختصاص داده است. به جای این كه توجه خود را به یكی از این گروه عضلات معطوف كنید باید تلاش كنید هر دو گروه این عضلات را همراستا با هم تقویت نمایید، چرا كه عملكرد این عضلات مكمل یكدیگر است و عدم تعادل در توانایی این عضلات در درازمدت به ضرر شما تمام می‌شود. برای تقویت عضلات چهار سر ران، حركات ورزشی dbc زیر را تمرین كنید.

تقویت عضلات ران با ورزش های DBC

  • کشش عضلات فکلسور ران

لبه تختی به پشت بخوابید ،پای راست را از تخت آویزان کنید و با دو دست زانوی چپ را به سمت قفسه سینه بیاورید تا اینکه کشش را جلوی ران راست خود احساس کنید. این وضعیت را نگه دارید، سپس به وضعیت شروع تمرین باز گردید و تمرین را تکرار کنید. در صورت لزوم تمرین را برای سمت مقابل انجام دهید.

  • کشش به ایلیو تیبیال باند

با فاصله یک دست کنار دیوار قرار بگیریدو پایی را که میخواهید عضله آن را کشش دهید پشت پای دیگر قرار دهید.اکنون لگن را به سمت دیوار هل دهید تا کشش را در قسمت خارج ران حس کنید. این وضعیت را نگه دارید، سپس به وضعیت شروع تمرین باز گردید و تمرین را تکرار کنید. در صورت لزوم تمرین را برای سمت مقابل انجام دهید.

  • کشش عضله همسترینگ ران

روی سطح صافی به پشت بخوابید یک حوله لوله شده را زیر کمر خود بگذارید و دستهای خود را زیر زانوی مبتلا قلاب کنید اکنون سعی کنید بدون بلند شدن زانوی سمت سالم از روی تخت زانو مبتلا را تا حد ممکن صاف کنید تا کشش را پشت رانتان احساس کنید. این وضعیت را نگه دارید، سپس به وضعیت شروع تمرین باز گردید و تمرین را تکرار کنید.

در حرکتی دیگر کاملا صاف بایستید و پاشنه پای سمت مبتلا را روی صندلی قرار دهید.اکنون درحالی که زانو را کاملا صاف نگه داشته اید بدون خم شدن ستون مهره ای از ناحیه ی لگن به جلو خم شوید تا در پشت ران خود احساس کشش کنید.دقت کنید که زانوی سمت مبتلا در تمام طول تمرین صاف باقی بماند. این وضعیت را نگه دارید، سپس به وضعیت شروع تمرین باز گردید و تمرین را تکرار کنید.

تمرینات ورزشی DBC عضلات را تقويت كرده و اندام را زيبا وپشت راقوي ميسازد.اين تمرينات عضلات عمقي را نيز تقويت ميكند بخصوص عضلات شكم ، پشت ، لگن و ستون فقرات را نيز قوي ميكند.

روش درمانی dbc بر اساس شواهد علمی و استدلال کلینیکی است. اثبات شده است که این روش درمان از فیزیوتراپی پیشرفته تر است. ما در این کلینیک بر این باوریم که نتایح درمانی خوب و پایه ای قوی برای خدمات رسانی مناسب پدید می‌آورد و با بهترین دستگاه های درمانی موجود یک فیزیوتراپیست می تواند تمرینات موثر و ایمن را برای بیمار شخصی سازی کند.

منبع:متخصص ورزش درمانی

تماس