ورزش های DBC برای تقویت عضلات مرتبط با زانو

وقتی كه از خواب بیدار می شوید، عضلات و تاندون ها خیلی سفت می شوند، طوریكه به سختی می توانید از رختخواب بیرون بیایید و به زحمت بلند می شوید. اما مقداری كه حركت كنید، دردتان كمتر می شود و می توانید سریع تر راه بروید.

استراحت ، عضلات را ضعیف كرده و باعث می شود موقع راه رفتن، مفاصل بیشتر از هر زمانی، تكان بخورند. می توان گفت ماشینتان هم به همین روش كار می كند . وقتی كه ماشین روی یك جاده پر دست انداز حركت می كند، فنرهای ماشین ، تكان ناشی ازهربرآمدگی را جذب كرده و آن را از بین می برند. وقتی شما راه می روید یا می دوید، غضروف مفاصل هم مانند فنر ماشین، تكان ها را از بین برده و جذب می كنند.

استراحت بی مورد، غضروف را ضعیف كرده و احتمال شكستن آن را زیاد می كند. همچنین با تضعیف ماهیچه ها، دیگر قادر به كنترل مفاصل نبوده و با هر حركت بدن، مفاصل تكان خورده و تخریب غضروف ها بیشتر خواهد شد. در این مقاله شما را با تعدادی تمرینات DBC برای تقویت عضلات و مفاصل زانو آشنا میکنیم.

تقویت عضلات و مفاصل زانو با ورزش های DBC

  • بنشینید برای کشش عضله سمت چپ پای چپ خود را از روی ران راست خود عبور دهید و آرنج سمت راست خود را بر روی زانوی سمت چپ قرار دهید اکنون با فشار آرنج تنه خود راسمت چپ بچرخانید تاکشش را درسمت خارج ران چپ احساس کنید. این وضعیت را نگه دارید، سپس به وضعیت شروع تمرین باز گردید و تمرین را تکرار کنید.
  • به پشت بخوابید زانوی سمت مبتلا را خم کنید با یک دست زانوی سمت مبتلا وبا دست دیگر مچ پا را بگیرید.اکنون با کمک دستها زانوی خود را به سمت قفسه سینه بیاورید و مچ پارا به سمت شانه مقابل ببرید کشش را در ناحیه باسن خود حس می کنید. این وضعیت را نگه دارید، سپس به وضعیت شروع تمرین باز گردید و تمرین را تکرار کنید.
  • به پشت بخوابید مانند شکل پای نبتلا را از روی پای دیگر رد کنید ودر حالی که زانویتان خم است با دست ران خود را به زمین نزدیک کنید تا کشش را پشت مفصل رانتان حس کنید. این وضعیت را نگه دارید، سپس به وضعیت شروع تمرین باز گردید و تمرین را تکرار کنید. دقت کنید که شانه ها نباید از روی زمین بلند شود.

 

منبع:متخصص ورزش درمانی

تماس