ورزش های DBC در درمان گردن درد

شایع ترین علت درد گردن، بد نشستن است. همینطور تصادفات و شکستگی ها از دیگر علل این درد به شمار می روند . افرادی که زیاد مطالعه می کنند، یا در طول روز، زیاد با کامپیوتر کار می کنند، به دلیل طرز نشستن نامناسب، گردن درد در آن ها بیشتر است.

تمرینات ورزشی DBC برای گردن درد

تمرین‌های کششی و انعطاف‌پذیری دامنه حرکت و کشسانی را در ناحیه دردناک گردن حفظ یا تقویت می‌کنند. به عنوان یک قاعده توجه داشته باشید که کشش گردن را بهتر است هر روز انجام دهید، و برخی از تمرین‌های کششی را چند بار در روز تکرار کنید.

تمرین‌های قدرتی اختصاصی گردن به شما کمک خواهند کرد گردن‌تان را در موقعیتی درست نگه‌دارید و در نتیجه مانع عودکردن گردن دردتان شوید. به عنوان قاعده تمرین‌های قدرتی گردن را باید یک روز در میان انجام دهید تا به عضلات فرصت بهبود یافتن را بدهید.

درمان DBC بر مبنای تمرین درمانی توام با درمان رفتاری- شناختی می باشد.

دستگاه های اختصاصی DBC عضلات به خصوصی را ایزوله کرده و به بیمار اجازه می دهند این عضلات را در یک محدوده حرکتی ویژه و مقاومت محاسبه شده تمرین دهد. تمرین این عضلات آن ها را از چرخه ی معیوبی که درد – بیحرکتی – ضعف عضله باشد، نجات می دهد و آنها را وارد چرخه عالی استفاده از عضله – تقویت عضله – کاهش درد خواهد کرد.

بر خلاف ورزشهای آزاد، DBC عضلات عمقی ستون فقرات را فعال می کند.

منبع:متخصص ورزش درمانی

تماس