Warning: Illegal string offset 'box_process' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'box_custom_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618

محققان دریافتند که افرادی که یک تا دو روز در هفته به مدت 150 دقیقه ورزش می‌کنند به میزان افرادی که در طولانی مدت ورزش می‌کنند، سالم هستند.

دکتر"ایان جانسن "از دانشگاه کوین در تورنتو اظهار کرد: این نتایج نشان می‌دهد مهم نیست که بزرگسالان چگونه 150 دقیقه فعالیت فیزیکی هفتگی را انجام می‌دهند.

دستورالعمل کنونی به بزرگسالان توصیه می‌کند انجام متوسط فعالیت‌های منظم جسمی در اغلب روزها یا تمام روزهای هفته به میزان 150 دقیقه باید باشد اما زمان بخصوصی در این مورد توصیه نمی‌شود.

 خطر گسترش بیماری در افرادی که به ندرت فعالیت ورزشی دارند نسبت به افرادی که بیشتر اوقات فعالیت ورزشی دارند، بیشتر است. به‌عنوان مثال، فواید سلامتی فردی که فعالیت جسمی به مدت 150 دقیقه در روزهای دوشنبه تا جمعه انجام می‌دهد با فردی که 150 دقیقه در طول هفته به صورت روزانه 20 تا 25 دقیقه فعالیت دارد، برابر است.

دکتر جانسن و همکاران وی در این تحقیق اندازه دور کمر 2324 مرد وزن 18 تا64 ساله را بررسی و بوسیله شتاب سنج کوچکی میزان حرکت فرد در هر دقیقه را ثبت کردند.

این افراد بیش از 150 دقیقه در هفته فعالیت ایروبیک را به پنج تا هفت یا چهار تا پنج روز تقسیم کردند. آزمایش فیزیکی و تست فشارخون شرکت کنندگان و سندرم متابولیسم نیز بررسی شد.

این تحقیق پیام مهمی به بزرگسالان است که هدف 150 دقیقه ورزش در هفته با هر الگویی است./

مقالات مرتبط


Warning: Illegal string offset 'box_process' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'box_custom_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618
Share →

Warning: Illegal string offset 'box_process' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'box_custom_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618
Call Now Buttonتماس