پارگی تاندون دوسر بازو در ناحیه آرنج و درمان آن

پارگی تاندون دوسر بازو در ناحیه آرنج در محل اتصال به استخوان های ساعد بیشتر در مردان میانسال و در هنگام فعالیت های بدنی شدید مانند بلند کردن وزنه های سنگین ایجاد میشود. پارگی تاندون دوسر بازو در ناحیه آرنج در پایین آن نادرتر از پارگی تاندون بالایی آن در ناحیه شانه است بطوریکه پارگی در ناحیه آرنج تنها سه درصد کل پارگی تاندون دوسر بازو در ناحیه آرنج را تشکیل میدهد.

پارگی تاندون دوسر بازو در ناحیه آرنج

شایعترین مکانیسم پارگی تاندون دوسر بازو در ناحیه آرنج بلند کردن جسم سنگین است. پارگی تاندون دوسر بازو در ناحیه آرنج بیشتر در مردان میانسال و هنگامی ایجاد میشود که بیمار سعی میکند جسمی بسیار سنگینتر از توانایی خود را در حالیکه آرنج وی خم شده است بلند کند. با پارگی تاندون دوسر بازو در ناحیه آرنج یک صدای ناگهانی در آرنج به گوش رسیده و درد شدیدی در جلوی آرنج احساس میشود.

درد بتدریج کم شده و جلوی آرنج متورم و کبود میگردد. سعی در خم کردن آرنج موجب میشود عضله بصورت یک گردی در بالای آرنج جمع شود. پارگی تاندون دوسر بازو در ناحیه آرنج موجب کاهش قدرت خم کردن آرنج و چرخش آن به بیرون میشود.تشخیص پارگی تاندون دوسر بازو در ناحیه آرنج با معاینه بیمار و ندرتا با کمک ام آر آی صورت میگیرد.

عضله بی سپس یا دوسر بازویی یک عضله دوکی شکل در جلوی بازو است که در بالا به توسط دو تاندون مجزا به استخوان کتف یا اسکاپولا متصل شده و در پایین یک تاندون محکم آن را به توبروزیته استخوان رادیوس در بالای ساعد و نزدیک آرنج میچسباند. انقباض عضله دوسر بازویی موجب دو حرکت مهم میشود که یکی از آنها فلکشن Flexion یا خم شدن مفصل آرنج و دیگری سوپیناسیون Supination یا چرخش ساعد به سمت خارج است.

درمان پارگی تاندون دوسر بازو در ناحیه آرنج

در صورتیکه سن بیمار بالا بوده و کم شدن قدرت عضله دوسر و تغییر شکل آن برای بیمار مسئله ای نباشد میتواند آن را بدون جراحی پارگی تاندون دوسر بازو در ناحیه آرنج درمان کرد. درمان پارگی تاندون دوسر بازو در ناحیه آرنج در این وضعیت شامل مدتی استراحت آرنج با آویزان کردن آن به گردن و استفاده از داروهای ضد التهاب است. در این روش درمانی قدرت خم کردن آرنج و چرخش خارچی ساعد به طرز محسوسی کاهش میابد.

در غالب موارد پارگی تاندون دوسر بازو در ناحیه آرنج ، بخصوص در افراد جوانتر درمان مناسب نیازمند انجام عمل جراحی است. این جراحی هر چه زودتر انجام شود با نتایج درمانی بهتری همراه خواهد بود.

در مواردی که جراحی زود انجام شود میتوان سر تاندون را که از توبروزیته استخوان رادیوس کنده شده مجددا به آن استخوان متصل کرد ولی وقتی بیش از 4-3 هفته از زمان پارگی تاندون دوسر بازو در ناحیه آرنج گذشته باشد به علت انقباض عضله دوسر، تاندون آن به سمت بالا رفته و کوتاه میشود. در این زمان دیگر نمیتوان با پایین کشیدن تاندون آن را به وضعیت اولیه خود در محاذات توبروزیته رادیوس رساند. درمان پارگی تاندون دوسر بازو در ناحیه آرنج در این شرایط استفاده از پیوند یا گرافت تاندونی است.

برای جراحی پارگی تاندون دوسر بازو در ناحیه آرنج از آلوگرافت یعنی بافت پیوندی که از فرد متوفی گرفته شده استفاده میگردد. معمول ترین تاندون های پیوندی در پارگی تاندون دوسر بازو در ناحیه آرنج استفاده از آلوگرافت تاندون همسترینگ و یا آلوگرافت تاندون آشیل است. این تاندون های پیوندی بین سر کنده شده تاندون دوسربازو و توبروزیته استخوان رادیوس قرار گرفته و آنها را به یکدیگر متصل میکند.

  • اطلاعات بیشتر….

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با هر کدام از مقاله های زیر بر روی آن ها کلیک کرده ومقاله موردنظر را مطالعه کنید.

علائم و علت بیماری آرنج گلف بازان

                                      علت،علائم و درمان دررفتگی مفصل آرنج

                                                                                     آرنج تنیس بازان؛ تشخیص، علائم، درمان

منبع:ایران ارتوپد 1 . 2

تماس