Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

ليگامان صليبی قدامی (ACL) يکی از مهمترين ليگامان های تثبيت کننده زانو مي باشد. از آنجا که ميزان بروز پارگی آن خصوصا در ورزشکاران قابل توجه می باشد، بازسازی آن بسيار اهميت دارد. در اين مطالعه ما به ارزيابی نتايج کوتاه مدت پارگی ليگامان صليبی قدامی که به روش اتوگرافت با تاندون همسترينگ يا تاندون پاتلا بازسازی شده است، پرداخته ايم.

بازسازی آرتروسکوپيک ACL يک روش مناسب و بی خطر در درمان پارگی ACL می باشد. استفاده از سيستم رتبه بندی IKDC،Lysholm  برای مقايسه بيماران قبل و بعد از عمل مفيد می باشد. ضمنا جراحی بايستی در نزديک ترين زمان بعد از آسيب انجام گردد. بازسازی ACL در بيماران با سن بالاتر در صورت عدم وجود علايم دژنراسيون مفصل زانو (DJD) همانند جوانان نتيجه بخش است.

رباط متقاطع زانو

رباط متقاطع پشتی یکی از رباط‌های قوی مفصل زانواست. این رباط از کوندیل داخلی فمور (استخوان ران) به ناحیه پشتی بین کوندیلی تیبیا(درشت نی) متصل می‌گردد. رباط متقاطع پشتی (PCL) و متقاطع جلویی(ACL) داخل کپسولی بوده و به علت وضعیت آناتومیکی خاص به نام متقاطع یا صلیبی نامیده می‌شوند.اگر کپسول مفصلی زانو از عقب باز گردد، اولین قسمتی که مشاهده می‌گردد، رباط متقاطع پشتی است. این رباط نسبت به رباط متقاطع جلویی، قوی تر بوده، ولی فیبرهای رباط متقاطع جلویی، وضعیت مایل تری دارند. مهمترین عمل رباط متقاطع پشتی، جلوگیری از دررفتگی تیبیا (درشت نی) به سمت عقب است.عملکرد اصلی رباط صلیبی خلفی جلوگیری از حرکت به سمت عقب استخوان درشت نی نسبت به استخوان ران در محل مفصل زانو می باشد . همچنین این رباط در پایداری زانو در حرکات چرخشی نقش ایفا می کند. پارگی رباط pcl از پارگی رباط ACL شیوع بسیار کمتری دارد .

علائم آسیب رباط صلیبی

درد و تورم بلافاصله بعد از آسیب رباط صلیبی پشتی بوجود می آید. زانو دچار محدودیت حرکت شده و راه رفتن برای بیمار مشکل می شود.

انواع آسیب رباط صلیبی

آسیب این رباط ممکن است بصورت فقط یک کشیدگی باشد و یا ممکن است رباط دچار پارگی ناقص یا پارگی کامل شود. پارگی ناقص معمولا شایعترین اتفاق است و اکثراً خودبخود بهبود میابد. رباط متقاطع خلفی رباط قوی است و برای پارگی آن نیروی زیادی مورد نیاز است. این رباط با مکانیسم های متفاوتی پاره میشود. ضربه مستقیم داشبورد اتومبیل به جلوی زانو در هنگام تصادف میتواند موجب به عقب رفتن قسمت بالایی ساق در محل مفصل زانو شده و این رباط را پاره کند. موقعی که یک فوتبالیست روی زانوی خم شده اش به زمین میخورد این رباط ممکن است پاره شود. چرخش شدید زانو یا بیش از حد صاف شدن زانو هم ممکن است موجب آسیب این رباط شود.

منبع:دکتر ابراهیم زاده,پایگاه اطلاعات علمی

مقالات مرتبط

  • درمان آسیب مینیسکدرمان آسیب مینیسک
  • صدمات لیگامنتصدمات لیگامنت
  • علایم و درمان دررفتگی مادرزادی لگنعلایم و درمان دررفتگی مادرزادی لگن
  • آسیب منیسک خارجی(Lateral meniscus injury)آسیب منیسک خارجی(Lateral meniscus injury)
  • آرتروسکوپی مفصل زانوآرتروسکوپی مفصل زانو
  • انواع و درمان دررفتگی مادرزادی مفصل زانوانواع و درمان دررفتگی مادرزادی مفصل زانو
Share →
Call Now Buttonتماس