پارگی روتاتور کاف (درد شانه)

فهرست مطالب

پارگی روتاتور کاف (درد شانه) از علل شایع بروز ناراحتی های شانه از جمله درد شانه در بالغین است. این بیماری به علت پاره شدن کامل یا ناکامل در محل اتصال تعدادی از عضلات شانه به سر استخوان بازو ایجاد میشود.

در مواردی که علائم بیماری پارگی روتاتور کاف  به مدت طولانی ( حدود 12-6 ماه) وجود داشته است و در موارد پارگی های وسیع ( بیش از سه سانتیمتر) ممکن است درمان پارگی تاندون شانه غیر جراحی نتایج مطلوبی نداشته باشد. در این موارد معمولا تصمیم به درمان جراحی توسط جراح شانه گرفته می شود.

فیزیوتراپیست یا پزشک ورزشی بر اساس سابقه پزشکی فرد و یافته های بدست آمده از یک سری آزمایش های بالینی به وجود التهاب تاندون شانه و پارگی روتاتور کاف مشکوک می شوند.

سونوگرافی تشخیصی دقیق ترین روش تشخیص اندازه و محل پارگی روتاتور کاف است. ممکن است آزمایش ام آر آی هم پارگی روتاتور کاف را نشان دهد ولی این آزمایش معروف به آزمایشی است که برخی پارگی ها را نشان نمی دهد. وقتی به پارگی روتاتور کاف مشکوک هستیم آزمایش اشعه ایکس از ارزش تشخیصی کمی برخوردار است.

درمان جراحی پارگی روتاتور کاف (درد شانه) معمولا در 90-80 موارد نتیجه مطلوب دارد. به علاوه درمان فیزیوتراپی هم بسیار می‌تواند مؤثر باشد.

معمولا اگر علائم پارگی تاندون شانه به صورت زیر باشد پزشک جراح تصمیم به درمان جراحی  میگیرد :

  •  درمان های غیر جراحی نتواند درد  را از بین ببرد
  •  اگر پارگی روتاتور کاف (درد شانه) تازه بوجود آمده و درد بسیار شدید باشد
  •  اگر پارگی  در شانه اندام غالب فردی است که خیلی فعال است
  •  اگر فرد اصرار به انجام ورزش و یا کاری دارد که در آن دست باید به بالای سر برود و قدرت زیادی هم داشته باشد
  •  اگر پارگی  همراه با ضعف شدید عضلانی باشد
  •  اگر وسعت پارگی روتاتور کاف (شانه درد) زیاد باشد

اینکه چه نوع درمان جراحی برای بیمار مبتلا بهانجام شود بسته به سن بیمار، اندازه، شکل و محل پارگی روتاتور کاف (درد شانه) دارد.

در بیماران مسن که اکثریت موارد بیماری پارگی روتاتور کاف (درد شانه) را تشکیل میدهند درمان معمولا غیر جراحی است. در این بیماران تاندون پاره شده بسیار ضعیف است و در بسیاری موارد قابل ترمیم نیست. در بسیاری از این بیماران تاندون بعد از چند ماه خود بخود بهبود یافته و بیمار توانایی ابداکشن اندام فوقانی را مجددا بدست میاورد. در جوان تر ها معمولا با استفاده از عمل جراحی سعی میشود تاندون پاره شده ترمیم شود.

در پارگی روتاتور کاف (درد شانه) که کامل نباشند معمولا درمان جراحی بصورت خارج کردن بافت های ریش ریش شده و مرده است که به آن دبریدمان Debridement میگویند. اگر پارگی تاندون شانه در کلفت ترین قسمت تاندون و بصورت کامل باشد درمان معمولا بصورت بخیه زدن دو طرف پارگی است.

اگر پارگی روتاتور کاف (درد شانه) بصورت کنده شدن تاندون از محل اتصال به سر استخوان بازو باشد درمان معمولا بصورت اتصال مجدد آن به استخوان است. در حین انجام هر کدام از اعمال جراحی ذکر شده پزشک ارتوپد ممکن است قسمتی از زائده آکرومیون را خارج کند تا تاندون ترمیم شده بعدا کمتر در معرض فشار و گیر کردن مجدد قرار بگیرد.

  • اطلاعات بیشتر….

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با هر کدام از مقاله های زیر بر روی آن ها کلیک کرده ومقاله موردنظر را مطالعه کنید.

جراحی پارگی روتاتور کاف (درد شانه)

                                   درد شانه (پارگی روتاتور کاف) و علائم آن

                                                                                      درمان درد شانه

منبع:ایران ارتوپد

تماس