post_image

 اعصاب بافت های ظریفی هستند. آنها به راحتی به علت تحت فشار قرار گرفتن، کشیده شدن یا پاره شدن آسیب میبینند.

درمان پارگی عصب دست

 در صورت قطع کامل پارگی عصب دست درمان، جراحی است. در حین جراحی پزشک ارتوپد (بهترین پزشک ارتوپدی دکتر وریانی در تهران) دو لبه پاره شده عصب را در کنار یکدیگر قرار داده و غلاف آنها را با نخ های بسیار ظریف به یکدیگر میدوزد. بعد از مدتی آکسون ها در داخل تونل ها شروع به رشد میکنند و با فرآیندی که ذکر شد کارکرد پارگی عصب دست بهبود میابد.

اگر قسمتی از عصب له شده باشد پزشک جراح آن قسمت را خارج کرده و از پیوند عصب استفاده میکند. به این معنی که قسمتی از عصب را از ناحیه دیگری از بدن ( که اگر عصب هم نداشته باشد مشکل زیادی برایش بوجود نمیاید) برداشته و در قسمت خالی گذاشته و آن را از دو طرف به دوسر عصب ها پیوند میزند.

جراحی بعد از پارگی عصب دست

 پزشک تا مدتی دستی را که مبتلا به پارگی عصب دست در یک آتل گچی نگهداری میکند. معمولاً بعد از چند هفته آتل برداشته شده و با کمک فیزیوتراپ یک سلسله حرکات با کمک بیمار برای دست انجام میشود. رعایت چند نکته در دوران بعد از جراحی پارگی عصب دست ضروری است.

 •     اگر پارگی عصب دست آسیب دیده و جراحی شده است تا زمانیکه عصب کارکرد مجدد خود را بدست نیاورده ، ممکن است انگشتان دست حرکت نکنند. در دورانی که بیمار مبتلا به پارگی عصب دست صبر میکند تا حرکت انگشت برگردد باید با انجام حرکاتی با کمک دست سالمش، انگشتان دست صدمه دیده را باز و بسته کند.

اگر این حرکات انجام نشوند مفاصل بتدریج خشک شده و دچار محدودیت حرکت میشوند و وقتی عصب خوب شد با یک مفصل خشک مواجه میشود که دیگر نمیتواند آنرا حرکت دهد. پس در دوران انتظار باید حرکات مفاصل اندام فلج شده مرتباً انجام شوند.

 •     اگر پارگی عصب دست آسیب دیده و جراحی شده است تا زمانیکه عصب کارکرد مجدد خود را بدست نیاورده است عضلاتی که موجب حرکت انگشت شده و فلج شده اند کار نمیکنند. هر عضله ای اگر مدتی کار نکند لاغر شده و بعد از مدتی توانایی خودش را تا حد زیادی از دست میدهد. در دورانیکه بیمار صبر نبتلا به پارگی عصب دست میکند تا کارکرد عصب برگردد این عضلات باید مرتبا کارکنند تا سالم و فعال بمانند.

دقیقاً مانند باغی که به دلیلی رودخانه اش خشک شده است. اگر بعد از یک سال رودخانه دوباره آب به باغ بیاورد در این مدت باغ خشکیده است و آب دیگر فایده ای ندارد مگر اینکه باغبان در مدت این یک سال درختان باغ را با سطل آب داده باشد. داستان عصب و عضله هم همین گونه است.

در مدت صبر، فیزیوتراپ با استفاده از دستگاه های مخصوصی امواج الکتریکی به عضله ایکه عصبش فلج شده میفرستد تا آنرا وادار به انقباض کند. این جلسات فیزیوتراپی و تحریک عضله باید در تمام مدتی که بیمار برای برگشت کارکرد عصب صبر میکند ادامه داشته باشد.

 •     اگر پارگی عصب دست آسیب دیده باشد در مدتی که پوست حس ندارد باید مواظب باشیم که انگشت دست زخم نشود و یا نسوزد چون متوجه آن نمیشویم. بیماری که به علت قطع عصب حسی انگشت تحت جراحی قرار گرفته است و هنوز حس انگشت او برنگشته است ممکن است در یک روز سرد زمستانی وقتی در یک اطاق انتظار ایستاده است متوجه بوی سوختگی شود و تازه آن موقع بفهمد که انگشت دستش نزدیک بخاری بوده و سوخته است ولی او متوجه آن نشده است.
 •     بعد از بازگشت پارگی عصب دست باید دوباره به مغز آموزش داد تا دوباره بتواند با عصب تازه کار کند و این مستلزم دوره آموزش فیزیوتراپی است.
 •     عوامل زیادی در موفقیت درمان پارگی عصب دست موثرند. عواملی مثل سن بیمار، نوع زخم و نوع عصب، محل آسیب، حسی یا حرکتی بودن عصب یا اینکه عصب هم حسی و هم حرکتی باشد و عوامل دیگر

بیماران مبتلا به پارگی عصب دست می توانند برای درمان پارگی عصب دست خود به بهترین مرکز جامع ارتوپدی و فوق تخصص زانو در تهران (دکتر وریانی)  مراجعه کرده واز بهترین و جدید ترین و پیشرفته ترین روش های درمانی این مرکز استفاده کنند.

 • اطلاعات بیشتر....

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با هر کدام از مقاله های زیر بر روی آن ها کلیک کرده ومقاله موردنظر را مطالعه کنید.

درمان،تشخیص و علائم پارگی تاندون دست

                                           بیماری های مچ دست و دست

                                                                            علائم آرتروز انگشتان دست

منبع:ایران ارتوپد

مقالات مرتبط

 • پیشگیری از هذیان بعد از شکستگی لگنپیشگیری از هذیان بعد از شکستگی لگن
 • خورده شدن استخوان در اطراف مفصل مصنوعیخورده شدن استخوان در اطراف مفصل مصنوعی
 • ورزش های درد مچ دستورزش های درد مچ دست
 • روشهای درمان درد لگنروشهای درمان درد لگن
 • درمان درد لگندرمان درد لگن
 • بهترین درمان درد لگن و رانبهترین درمان درد لگن و ران
Tagged with:  
Share →
Call Now Buttonتماس