پیوند استخوان

یکی از درمان های معمول برای جوش نخوردن استخوان استفاده از پیوند استخوان یا گرافت استخوان Bone graft است. این روش ممکن است همراه با تثبیت استخوان ( استفاده از پیچ، پلاک یا نیل یا اکسترنال فیکساتور) یا به تنهایی بکار رود. در این روش استخوانی را که از محل دیگری تهیه شده است در محل جوش نخوردگی قرار میدهند. وجود این استخوان در محل، با مکانیسم های متفاوتی میتواند موجب تحریک جوش خوردگی استخوان شود. این استخوان از راه های گوناگون تهیه میشود.
پیوند استخوان برای تحریک جوش خوردن استخوان از چه راه هایی انجام میشود

برای پیوند استخوان باید ماده استخوانی را از منبعی تهیه کرد. مهمترین منابع تهیه استخوان به منظور پیوند عبارتند از :

پیوند استخوان اتولوگ

معمول ترین راه تهیه آن که بهترین نتایج را هم در تحریک جوش خوردن شکستگی دارد استفاده از استخوان های خود بیمار است. در این روش که به آن گرافت اتولوگ یا Autogenous bone graft میگویند از نواحی از بدن بیمار که در صورت برداشتن استخوان از آنها مشکل خاصی برای بیمار بوجود نمیاید استفاده میشود. معمول ترین این محل ها قسمتی از لگن به نام ایلیوم است.

پیوند استخوان همراه با عروق

در یک روش دیگر که گرافت همراه عروق یا Vascularised bone graft نام دارد، تکه بزرگی از استخوان زنده همراه با شریان و وریدی که برای تغذیه استخوان به داخل آن میروند از محل دهنده جدا شده و در محل گیرنده این استخوان ابتدا با پیچ به استخوان های محل جوش نخورده متصل شده و سپس شریان و ورید آن به شریان و وریدی در محل گیرنده متصل میشود. در این روش چون جریان خون استخوان جابجا شده حفظ میشود استخوان زنده مانده و کارآیی بالایی دارد. استفاده از این روش مشکل و نیازمند استفاده از جراحی میکروسکوپی است.

پیوند استخوان آلوگرافت

در صورت عملی نبودن این راه، از استخوانی که از بدن افراد متوفی تهیه شده است استفاده میشود. به این استخوان پیوندی آلوگرافت میگویند.

استخوان های آلوگرافت که میتوان آنها را از هر جایی از بدن افراد متوفی گرفت، بصورت استریل تهیه شده پس از بررسی های آزمایشگاهی از نظر اینکه استخوان آلودگی ویروسی مانند HIV یا HCV نداشته باشد، با روش های شیمیایی یا با اشعه گاما مجددا استریل میشود و به چند طریق مورد استفاده قرار میگیرد. دو روش معمول استفاده از آنها عبارتند از

محتوای آب استخوان گرفته شده و بصورت کاملا خشک درآمده و در محل جوش نخوردگی استفاده میشود
بدون اینکه آب آن گرفته شود در دماهای بسیار پایین منجمد میشود. در هنگام استفاده ابتدا استخوان از حالت انجماد خارج شده و سپس در محل جوش نخوردگی مورد استفاده قرار میگیرد

پیوند استخوان زنوگرافت

بندرت از استخوان حیوانات استفاده شده است که به آن Xenograft گفته میشود ( تفاوت عمده استخوان حیوانات و استخوان انسان در نوع پروتئین های آنها است و این استخوان ها را بعد از اینکه با روش هایی پروتئین های آن خارج شده اند مورد استفاده قرار میگیرد).

منبع: ايران ارتوپد

تماس