Warning: Illegal string offset 'box_process' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'box_custom_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618
تاندون کشکک Patellar tendon یک بافت همبندی بسیار سفت و محکم و به شکل طناب کوتاهی است که از لبه پایینی استخوان کشکک به برجستگی که در بالا و جلوی استخوان درشت نی قرار دارد و به آن توبرکل تیبیا Tibial tubercle میگویند متصل میشود. کشش هایی که به این تاندون وارد میشوند در صورتیکه بصورت مکرر و مداوم باشند در دراز مدت میتوانند موجب بروز پارگی های میکروسکوپی و بدنبال آن بروز التهاب در تاندون شوند. التهاب تاندون را تاندنیت هم میگویند و به التهاب تاندون کشکک یا تاندنیت کشکک به خاطر اینکه بیشتر در کسانی دیده میشود که حرکات جهشی انجام میدهند، بیماری زانوی جهندگان Jumper's knee میگویند.

نرمش های طبی نقش بسیار مهمی در درمان این بیماری دارند. این نرمش ها در زیر به تفصیل توضیح داده میشوند.
چهار نرمش اول را میتوان از همین امروز شروع کرد ولی نرمش های بعد باید موقعی انجام شوند که درد زانو کمتر شده باشد

 

 

کشش همسترینگ در حالت ایستاده

 

      1615 6

 

بایستید و پاشنه پای خود را بر روی یک چهارپایه که حدود 40 سانتیمتر ارتفاع دارد بگذارید. زانو را صاف و مستقیم نگه داشته و از ناحیه لگن خود را کم کم به سمت جلو خم کنید تا جاییکه در عضلات پشت ران خود احساس کشش ملایمی بکنید. کشش را 30-15 ثانیه حفظ کنید. حرکت را سه بار تکرار کنید.

 

 

 

 

 

کشش کوادری سپس

 

         1615 12

 

کنار یک دیوار ایستاده و به اندازه یک دست باز شده از آن فاصله بگیرید بطوریکه اندام آسیب دیده از دیوار دورتر باشد. مستقیم ایستاده و دستی را که به دیوار نزدیک تر است را به دیوار تکیه دهید تا تعادل شما حفظ شود. سپس با دست دیگر مچ پای آسیب دیده را گرفته و آنرا به طرف باسن خود به عقب بکشید. کمر خود را خم نکنید. زانوان خود را نزدیک به هم نگه دارید. کشش را 30-15 ثانیه حفظ کنید. حرکت را سه بار تکرار کنید.

 

 

 

 

 

 

ساق به بالا در حالا درازکش به پهلو

 

              1615 9

 

بر روی شانه طرف سالم خود بر روی زمین دراز بکشید. پای طرف آسیب دیده را که اکنون بالاتر قرار گرفته است حدود یک وجب از پای دیگر بالاتر ببرید. زانو را در حین این نرمش مستقیم نگه دارید. سپس به آرامی پا را به وضعی اول بازگردانید. این حرکت را در سه ست ده تایی انجام دهید.

 

 

ساق به بالا در حالت درازکش به پشت

 

               1615 10

 

به پشت روی زمین دراز بکشید و بدن خود را مستقیم نگه دارید. زانوی طرف سالم را خم کرده و کف پا را روی زمین قرار دهید. . پای طرف آسیب دیده را حدود یک وجب از زمین بالاتر ببرید. زانو را در حین این نرمش مستقیم نگه دارید. سپس به آرامی پا را به وضعی اول بازگردانید. این حرکت را در سه ست ده تایی انجام دهید.

 

 

 

یک پله به بالا

 

            1615 4

 

مستقیم ایستاده و در زیر پای آسیب دیده یک بلوک یا کتاب به ارتفاع ده سانتیمتر قرار دهید. سپس روی پای آسیب دیده کاملا بلند شوید بطوریکه پای سالم از زمین بلند شود. به آرامی به حالت اول برگردید. این نرمش را در سه ست ده تایی انجام دهید.

 

 

 

 

 

 

پشت به دیوار روی یک توپ

 

             1615 5

 

پشت و شانه های خود را در حالت کاملا صاف و ایستاده به یک دیوار تکیه دهید. سپس پاهای خود را به اندازه عرض شانه باز کرده و حدود تیم متر از دیوار دور کنید. یک توپ فوتبال را بین کمر خود و دیوار قرار دهید. سپس به آرامی زانوان خود را خم کنید تا حدود 45 درجه خم شوند. در این حال نیازی نیست تا ران های شما موازی با سطح زمین شوند. این حالت را برای ده ثانیه حفظ کرده و سپس به اهستگی به وضعیت اول برگردید. این حرکت را در سه ست ده تایی انجام دهید.

 

 

 

 

 

پایداری زانو

 

1615 7  1615 8 
 1615 2  1615 3

 

 

یک باند لاستیکی یا کش را به دور مچ پای سالم (دقت کنید – سالم) بیندازید و طرف دیگر آنرا گره بزرگی زده و به یک دست ثابت کنید. سپس
1- رو به در و روی پای بدون کش بایستید و زانو را کمی خم کنید. در این حال کل پای کش دار را در حالیکه زانویش را کاملا در حالت مستقیم نگه داشته اید به عقب ببرید. این نرمش را در سه ست ده تایی انجام دهید
2- 90 درجه بچرخید بطوریکه پای بدون کش به در نزدیک تر باشد. سپس پای با کش را از بدن دور کنید. این نرمش را در سه ست ده تایی انجام دهید.
3- مجددا 90 درجه چرخیده بطوریکه پشت به در باشید. پای کش دار را به سمت جلو ببرید. این نرمش را در سه ست ده تایی انجام دهید
4- مجدداد 90 درجه چرخیده تا پای با کش به در نزدیک باشد. سپس پای کش دار را از جلوی بدن خود عبور دهید. این نرمش را در سه ست ده تایی انجام دهید

 

 

 

 

 

 

 

باز کردن زانو بر علیه مقاومت

 

           1615 1

 

دو سر یک کش را گره بزنید تا یک حلقه درست شود. گره را در یک در ثابت کنید. به داخل حلقه بروید بطوریکه حلقه کش پشت ساق طرف آسیب دیده قرار گیرد. پای طرف سالم را از زمین بلند کنید. اگر نیاز دارید یک صندلی را بگیرید تا تعادل شما حفظ شود. زانویی را که پشت آن کش است را 45 درجه خم کنید. در این حال کش باید تحت کشش خیلی کمی باشد. به آرامی زانوی خود را صاف کنید. این نرمش را در سه ست ده تایی انجام دهید.

 

 

 

 

 

 

پایین آمدن

 

              1615 11

 

روی یک سطح شیب دار به طرف پایین بایستید. پای سالم را از زمین بلند کرده و روی پای آسیب دیده بایستید و کم کم زانوی آسیب دیده را 40 درجه خم کنید. سپس از پای سالم کمک بگیرید تا به حالت مستقیم برگردید. این نرمش را در سه ست ده تایی انجام دهید

مقالات مرتبط

  • تشخیص و درمان تاندنیت یا التهاب تاندون کشککتشخیص و درمان تاندنیت یا التهاب تاندون کشکک
  • علل درد مزمن جلوی زانو علل درد مزمن جلوی زانو
  • درد جلوی زانو : علتدرد جلوی زانو : علت
  • تاندونیت پاتلا(تاندون کشکک زانو)تاندونیت پاتلا(تاندون کشکک زانو)
  • درد روی برجستگی زیر زانو به علت بیماری ازگود اشلاتردرد روی برجستگی زیر زانو به علت بیماری ازگود اشلاتر
  • پارگی تاندون کشکک چگونه ایجاد میشود؟پارگی تاندون کشکک چگونه ایجاد میشود؟

Warning: Illegal string offset 'box_process' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'box_custom_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618
Share →

Warning: Illegal string offset 'box_process' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'box_custom_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618
Call Now Buttonتماس