کاربرد آرتروسکوپی در درمان زانو درد

امروزه ارتروسکوپی موثرترین روش در تشخیص اختلالات زانو است. ارتروسکوپی روشی با تهاجم اندک و با عواضض بسیار کمتر از جراحی باز زانو است و در میان مفاصل ارتروسکوپی زانو بیشتر از دیگر مفاصل رایج شده است. ارتروسکوپی در زانو بیشتر ارزش تشخیصی و درمانی دارد.

کاهش دوره‌ی نقاهت، برش کوچک‌تر، کاهش واکنش التهابی، امکان انجام اقدامات تشخیصی، کاهش هزینه‌ی عمل جراحی و کاهش عوارض جراحی از جمله مزایای این روش جراحی است.

موارد کاربرد آرتروسکوپی در درمان درد زانو

  • ترمیم یا خارج کردن قسمتی از منیسک پاره شده
  • بازسازی لیگامان صلیبی جلویی ACL که پاره شده است.
  • خارج کردن قسمت هایی از غضروف مفصلی که آسیب دیده است.
  • خارج کردن تکه های غضروف یا استخوان که در درون مفصل زانو رها هستند.
  • خارج کردن بافت سینوویال Synovial tissue که ملتهب و بیمار شده است.

منبع: دکتر ابراهیم زاده .دکتر یزدانی

تماس