کار گذاری پروتز مفصل ران در بیمار

قسمت اصلی پروتز یک گوی فلزی است که جانشین سر استخوان ران بیمار می‌شود. اتصال این سر فلزی با تنه استخوان ران از طریق یک زائده متصل به آن به نام دسته Stem است. پزشک ارتوپد با قرار دادن دسته پروتز در کانال مرکزی استخوان ران موجب می‌شود تا پروتز محکم به استخوان ران متصل شود. پروتز ها انواع مختلفی دارند.رایج ترین انواع پروتز عبارت اند از:
1-بعضی از پزشکان جراح ارتوپد از انواعی از پروتز استفاده می‌کنند که در آنها سر و دسته پروتز بصورت یک تکه و یک پارچه است.
2-در بعضی دیگر از انواع پروتز سر و دسته دو قطعه جدا هستند که هنگام جراحی به هم متصل شده و در لگن بیمار کار گذاشته می‌شوند.
3-در بعضی از پروتز های لگن قسمت سر دو تکه است. یک سر کوچک در داخل یک سر بزرگ‌تر قرار گرفته و در داخل آن می‌چرخد. سر کوچک‌تر به دسته متصل شده و سر بزرگ‌تر که روی آن قرار گرفته به داخل حفره استابولوم گذاشته می‌شود. به این نوع از پروتز، بای پولار Bipolar prosthesis میگویند.
گاهی اوقات اتصال دسته پروتز به درون کانال استخوان ران با استفاده از چسب مخصوصی به نام سیمان استخوانی Bone cement صورت می‌گیرد و در انواع دیگری از پروتز سطح رویی فلز دسته به روشی ساخته می‌شود که می‌تواند بدون سیمان به تنه استخوان ران متصل شود.

نحوه ی کار گذاری

در اتاق عمل پزشک ارتوپد بعد از شکاف دادن پوست و کنار زدن عضلات، سر استخوان ران را که در محل گردن از تنه استخوان جدا شده از داخل حفره استابولوم خارج و سپس از بدن خارج می‌کند. سپس با استفاده از سوهان‌های مخصوص داخل کانال استخوان ران گشاد تر شده و به شکل دسته پروتز در میاید. بعد از آن دسته پروتز در داخل کانال استخوان ران گذاشته می‌شود.
در پروتز های سیمانی بعد از گشاد کردن کانال استخوان ران با سوهان ابتدا سیمان استخوانی در داخل کانال گذاشته شده و سپس دسته به داخل کانال فرو برده می‌شود. به این ترتیب اتصال دسته و استخوان ران با استفاده از سیمان برقرار می‌شود. در پروتز های غیر سیمانی پزشک معالج کانال را کمی باریک‌تر از اندازه دسته پروتز گشاد می‌کند به طوری که دسته پروتز با فشار به درون کانال فرستاده شده و محکم می‌شود. سطح رویی پروتز های بدون سیمان طوری طراحی و ساخته شده که می‌تواند بدون سیمان به داخل کانال استخوان ران محکم شود. در نهایت سر پروتز در داخل حفره استابولوم گذاشته شده و سپس عضلات و پوست اطراف محل آسیب دیدگی ترمیم می‌شوند .

خواننده گرامی ، پیشنهاد می شود مطالب زیر را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه کار گذاری پروتز  مفصل ران در بیمار مطالعه فرمایید.

 

1-پروتز مفصل ران

2- درمان شکستگی گردن  استخوان ران

تماس