کاهش درد مفاصل ران و زانو با تمرینات DBC

عضلات ران از جمله عضلات مهم بدن به شمار می‌رود که نقش عمده‌ای در حرکات مفاصل ران و زانو ایفا می‌کند. مفصل چهارسر رانی که جلوی ران قرار دارد، به خم شدن مفصل ران و باز شدن زانو کمک می‌کند؛ در حالی که عضلات همسترینگ که در خلف ران قرار دارد، خم کردن زانو و باز کردن مفصل ران را به عهده دارد. تقویت این عضلات برای کسانی که از درد مزمن زانو رنج می‌برند و افرادی که به ورزش‌های حرفه‌ای می‌پردازند، اهمیت ویژه‌ای دارد. برای این منظور حرکات DBC زیر را بدقت اجرا کنید.

تمرینات DBC برای مفاصل ران و زانو

بر روی یک توپ بنشینید. پا ها آنقدر از هم فاصله دارند که شکم براحتی بین آنها جای گیرد. انگشتان پا کمی بطرف خارج . ران زاویه 90 درجه دارد و بطرف پنجه پا نشان میدهد. ران ها کمی به طرف پائین میافتند. شکم را کاملاً بطرف بالا بکشید و جناق سینه بطرف جلو و بالا. شانه ها را از گوش ها دور کرده ،کتف ها را بطرف عقب و پائین. فکر کنید، گردن شما کشیده و چانه کمی بداخل رفته است.

دست هایتان را روی توپ نزدیک باشن قرار دهید.انگشتان دست را کاملاً باز کنید. صاف بنشینید و پای چپ را دراز و خم کنید.این حرکت را آهسته و کنترل شده انجام دهید. وقتی پایتان خسته شد، با پای دیگر شروع کنید.

فواید تمرینات DBC برای مفاصل ران و زانو

این تمرین ها برای مفصل صدمه دیده زانو بسیار خوب است ،زیرا فقط وزن ساعد بر روی مفصل میباشد و کنترل شده کار میکند.وقتی شما روی توپ مینشینید به تعادل خود نیز کمک میکنید.چنانچه این تمرین شما را نا مطمئن میکند،میتوانید روی صندلی بنشینید.روی آن هم میتوانید به خوبی تمرین کنید.

منبع:متخصص ورزش درمانی

تماس