کدام مفاصل به بیماری استئوآرتریت مبتلا می شوند؟

کدام مفاصل به این بیماری مبتلا می شوند؟

آرتروز می تواند هر مفصلی را تحت تاثیر قرار دهد به ویژه مفصلی را که به شدت آسیب دیده است.  مفاصل مبتلا عبارتند از :

 • زانو
 • لگن
 •  دست
 •  گردن و پشت (کمر )
 •  انگشتان بزرگ پا
استئوآرتریت زانو

زانوها  یکی از مفاصلی هستند که اغلب دچار استئوآرتریت می شوند. این امر احتمالا به این دلیل است که  مجبور به مقاومت
برابر تنش های شدید فعالیت های روزمره سنگین و نامناسب می باشند .استئوآرتریت بر روی اصلی ترین سطوح مفاصل زانو و غضروف زیر کاسه زانوتاثیر می گذارد.
این حالت معمولا بر هر دو زانو تاثیر دارد، و بیماردرد را بیشتر در جلو و اطراف زانواحساس می کند.
آرتروز شدید زانوها را خم و قوس دار می کند..
استئوآرتریت زانو در چه افرادی بیشتر دیده می شود؟

 • افراد با شرایط زیر بیشتر در معرض ابتلا به آرتروز زانو هستند :
 •  این بیماری در زنان شایع تر است : احتمال ابتلا به آرتروز در زنان دو برابر مردان می باشد .
 •  افرادی که در اواخر دهه 50 سالگی یا مسن تر هستند .
 •   افرادی که اضافه وزن دارند.
 •   افرادی که استئو آرتریت گرهی دارند (به ویژه در زنان )
 •  افرادی که در گذشته صدمه ورزشی دیده اند (مانند رباط یا منیسک پاره شده )
 •   افرادی که سابقه عمل جراحی برداشتن غضروف پاره شده دارند .
 • وجود انحراف در محور اندام تهتانی
استئوآرتریت لگن

آرتروز لگن بسیار معمول است و می تواند یک یا هر دو لگن را مبتلا کند. در این حالت بیمار بیشتر درد عمیقی در پشت کشاله ران خود احساس می کند،  همچنین ممکن است درد را در کنار و جلوی ران ،در باسن یا پایین زانو خود احساس کند که درد ارجاعی نامیده می شود. در این حالت ممکن است بیمار متوجه شود که پای مبتلا به آرتروز کمی کوتاه تر از دیگری به نظر می رسد . به این دلیل استخوان های دو طرف باسن به دلیل استئوآرتریت شدید ساییده می شود

 • چه افرادی به این بیماری مبتلا می شوند؟
 • افراد با شرایط زیر بیشتر در معرض ابتلا به استئوآرتریت لگن هستند :
 • افرادی که دراواخر دهه ۴۰  سالگی یا مسن تر هستند
 •    افرادی که هنگام تولد یا در دوران کودکی مشکل مفصل ران داشتند . مانند: دررفتگی مادرزادی یا بیماری پرتس
 •    افرادی که شغل های فیزیکی طاقت فرسا داشته اند. مانند کشاورزی یا بعضی ورزش ها مانند وزنه برداری
 • در برخی موارد هیچ دلیل مشخصی برای ابتلا به این بیماری وجود ندارد. احتمال ابتلا به استئوآرتریت لگن در مردان و زنان برابر می باشد
استئوآرتریت دست ها

آرتروز دست ها معمولا به عنوان بخشی از استئوآرتریت گرهی رخ می دهد .این حالت اغلب ابتدای بند یا پایه انگشت شست و مفاصل انتهای انگشتان دیگر را مبتلا می سازد .دیگر انگشتان می توانند تحت تاثیر قرار گیرند .در آرتروز دست ها مفاصل قرمز ،متورم و حساس به تماس می شود به ویژه وقتی علائم برای اولین بار پدیدار می شوند .تورم شدید ( knobbly ) در پشت بخش انتهایی مفاصل انگشتان پس از چندین سال شکل می گیرد . که این حالت هبردن نامیده  می شود . درد و حساسیت یک باره وقتی انگشتان به طور کامل شکل گرفتند بهبود پیدا می کنند. معمولا انگشتان با وجود knobbly بودن و کمی خمیدگی به خوبی کار می کنند . در صورتی که ممکن است مشکل مفصل قاعده شست ادامه پیدا کند.

تماس