کشیدگی رباط صلیبی زانو

KneeFlexed

رباط های صیلبی زانو طوری طرح ریزی شده اند که استخوان درشت نی را روی استخوان ران ثابت می کنند.رباط متقاطع قدامی از جلو درشت نی شروع شده و به طرف عقب؛ خارج و بالا ادامه پیدا کرده به روی جنب داخل کندیل خارجی ران می نشیند.رباط متقاطع خلفی از قسمت عقب درشت نی شروع شده، به طرف بالا ، جلو و داخل ادامه پیدا کرده به روی جانب خارجی کندیل داخلی استخوان می نشیند.

کشیدگی و پارگی رباط صلیبی زانو  که از شایع ترین آسیب های ورزشی است اغلب در نتیجه ایست ناگهانی و اعمال فشار به جلو روی زانو ناشی از این ایست ناگهانی و نیز در پیچ خوردگی های زانو ایجاد می شود. رباط صلیبی خلفی زانو قوی تر و محکم تر از نوع قدامی آن  است و کمتر دچار پارگی و کشیدگی می شود. پارگی و کشیدگی رباط زانو احتیاج به نیروی زیادی دارد مثل برخورد داشبورد ماشین به پائین زانو در هنگام تصادف رانندگی. بخاطر همین نیروی شدیدتر برای پارگی رباط صلیبی خلفی  نسبت به نوع قدامی اغلب آسیب های رباطی همراه با آسیب مینیسک هم همراه با کشیدگی رباط صلیبی خلفی زانو وجود دارد.

علائم

اگر رباط صلیبی قدامی زانو پاره شود صدای « تق » در مفصل شنیده می شود. همچنین امکان دارد زانو ناپایدار شود و درد به قدری شدید باشد که فرد دچار تهوع و استفراغ شود. بدنبال این کشیدگی و پارگی رباط زانو طی چند ساعت به علت خونریزی داخل مفصلی متورم و پر از خون خواهد شد.

درمان کشیدگی رباط صلیبی زانو

برای افرادی مانند ورزشکاران حرفه ای که به زانوی آنها فشار زیادی وارد میشود به علت شدت کشیدگی رباط صلیبی زانو ، درمان جراحی بهترین گزینه است ولی  دیگر افراد می توان با آتل گیری و درمان غیر جراحی برای پارگی ناشی از کشیدگی رباط صلیبی زانو بهبود بخشید.

حرکت درمانی

حرکات زیر در توانبخشی کشیدگی رباط صلیبی زانو مفید می باشند. در انجام این تمرینات در نظر داشته باشید که آنها را زمانی انجام دهید که بتوانید نیمی از وزن خود را روی پای آسیب دیده بیاندازید و همچنین تورم زانوی صدمه دیده کاهش یافته باشد .

حرکت ایزومتریک عضله چهار سر رانی

– روی زمین بنشینید و پاهیتان را دراز کنید و پای سالم را کمی خم کنید.در این حالت عضلات ران پای مصدوم را منقبض نموده و زانوی آسیب دیده را به کف   فشار دهید . و 10 ثانیه مکث کنید . و سپس عضله را شل کنید . این تمرین توانبخشی کشیدگی رباط صلیبی زانو را در 3ست 10 تای انجام دهید .

– برای انجام حرکت دیگری توانبخشی کشیدگی رباط صلیبی  روی صندلی بنشینید که پشت آن صاف باشد.دقت شود در زانو ها تقریبا زاویه 90 درجه ایجاد شود. در این حالت سعی کنید عضلات ران را منقبض کنید و توجه شود که پاها حرکت نکنند . 10ثانیه مکث کنید و سپس عضلات را شل کنید . این حرکت توانبخشی کشیدگی رباط صلیبی زانو را نیز در 3 ست 10 تایی انجام دهید .

خواننده گرامی ، پیشنهاد می شود مطالب زیر را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه آسیب زانو مطالعه فرمایید.

– راههای درمان پارگی مینیسک زانو

– تشخیص و جراحی پارگی مینیسک زانو

– روش های درمان پارگی مینیسک زانو

تماس