کمردرد در دوران بارداری و سیاتیک

آیا دردهای ناحیه پشت ،کمر و باسن در بارداری ناشی از سیاتیک است

وقتی  درد پائین کمر  به باسن ها یا رانها منتشر می شود، اغلب با  درد سیاتیک اشتباه می گردد.سیاتیک در زنان حامله شیوع زیادی ندارد. سیاتیک واقعی که بعلت بیرون زدگی ومشکلات دیسک کمر ایجاد می شود تنها یک درصد زنان باردار راگرفتارمی کند.

اگر  درد ساتیک ایحاد شود،معمولا درد شیدتری را در پاها نسبت به کمرحس میشود.همچنین احتمال دارد که درد را در زیر زانوها هم حس شودوممکن است درد سیاتیک به قسمت پائین پاها وانگشت پاها هم منتشر شود.درد سیاتیک احتمال دارد همراه حالتهایی مانند سوزن وسوزن شدن ،مورمورو گز گز باشد.مشکلات شدید سیاتیک  ممکن است باعث کرختی درناحیه تناسلی وکشاله ران هم بشود.

کمر درد در بارداری ، حتی ممکن است باعث دشوارشدن تخلیه ادرار ومدفوع یا بی اختیاری ادرار ومدفوع گردد که نیاز به مراجعه فوری به پزشک دارد.اگر تصور می شود درد سیاتیک وجود دارد وهمراه ان علائمی مانند کرختی،از دست دادن حس،ضعف در یک یا هردو پایا ازدست رفتن حس در ناحیه تناسلی ومغبنی،ازدست دادن کنترل ادرار ومدفوع یا ناتوانی در تخلیه ادرار ومدفوع است فورا با پزشک باید تماس گرفته شود.

تماس