کمردرد و علائم آن

کمردرد یکی از شایع ترین بیماریهایی است که ۸۰-۷۰ درصد مردم در طی دوره زندگی خود آنرا تجربه می کنند. در مطالعات صورت گرفته متعدد نشان داده شده این بیماری بار زیادی را به هزینه های بهداشتی کشور تحمیل می کند. علیرغم شیوع و نگرانی این بیماری جالب است بدانیم که حدود ۹۰٪ بیماران طی مدت سه ماه بهبودی پیدا می کنند.هرچند اطلاعات گروهای پزشکی در زمینه برخورد با بیماری بیشتر  شود می تواند باعث کاهش نگرانی در بیماران شده و باعث پیش گیری از هدر رفتن هزینه های اقتصادی شود.

علائم

در بیماری با شکایت از کمردرد در صورت داشتن علائم ذیل بایستی بررسی سریع تری جهت تعیین علت آن صورت دهد. لذا به این یافته های هشدار دهنده (Alarming sign) و یا خطرساز (Red flag) گفته می شوند.
۱.  وجود کمردرد در سنین کمتراز بیست و بیشتر از پنجاه سال
۲. وجود علائم سیستمیک مهم (constitutional symptom) مانند تب، لرز، کاهش وزن
۳. سابقه وجود سرطان (Cancer) در خانواده
۴. بیمار با ضعف سیستم ایمنی مانند بیماران تحت درمان و یا سابقه مصرف استروئید ها و یا داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی (cytotexic therapy) مانند شیمی درمانی و یا داروهای مورد استفاده در بیماریهای روماتیسمی
۵. بیماران مبتلا به AIDS و معتادان با تزریقات وریدی مخدرها
۶. سابقه اخیر بیماریهای عفونی
۷.دردهای شبانگاهی و یا دردهایی که بیشتر از یکماه طول کشیده باشند.
۸. وجود اختلالات حسی مانند بی حسی در ناحیه پرینه (saddle anesthesia) و یا بی اختیاری ادرار و مدفوع و اختلالات عصبی پیشرونده در اندام مبتلا
۹. وجود ضایعه خورده شدگی (lytic) در رادیوگرافی مهره

تماس