ارتوپدی

انگشتان اضافه

  عارضه ی پلی داکتیلی یا انگشتان اضافه در دست یکی از شایعترین ناهنجاری های مادرزادی دست است و از…

انحراف و کجی شست پا

اگر شست پا دچار انحراف شود به آن هالوکس والگوس می گویند. هالوکس والگوس در خانمها بیشتر دیده می شود.…
فهرست
Call Now Buttonتماس