تنگی کانال نخاع

تشخیص تنگی کانال نخاع

تنگی کانال نخاع (spinal canal stenosis) یک وضعیت غیر طبیعی است که می تواند در هر قسمتی از کانال نخاعی اتفاق…

درمان تنگی کانال نخاع

مهم ترین علائم و نشانه بالینی در تنگی کانال نخاع لنگش عصبی (Neurogenic claudication) می باشد. بدین صورت که بیمار…

عمل تنگی کانال نخاع

تنگی کانال نخاعی در حقیقت اصطلاحیست که برای بیان باریک شدن بخش تحتانی مسیر عبور نخاع ( کانال نخاعی )…
Call Now Buttonتماس