درد آرنج

آرنج گلف بازان : علل و درمان

آرنج گلف بازان Golfer’s elbow یا اپی کندیلیت داخلی Medial epicondylitis نام بیماری است که موجب درد  آرنج میشود. گرچه آرنج…

درد آرنج و درمان آن

درد آرنج درد آرنج مفصلی است که اجازه بلند کردن و پایین آوردن اشیائ و چرخش به داخل و خارج…
فهرست
Call Now Buttonتماس