رباط های زانو و انواع آن

انواع و تشخیص پارگی رباط ACL

رباط صلیبی قدامی(ACL) رباط متقاطع جلویی معمولا رباط صلیبی جلویی (قدامی) نیز خوانده‌می‌شود. این رباط معمولا در طی برخورد های…

علل و تشخیص پارگی رباط ACL

 رباط متقاطع جلویی (ACL ) یکی از رباط های مهم داخلی مفصل زانو است. رباط متقاطع جلویی معمولا رباط صلیبی…
فهرست
Call Now Buttonتماس