شكستگي استخوان

درمان شکستگی استخوان ساعد

شکستگی استخوان ساعد ممکن است بصورت شکستگی منفرد استخوان رادیوس یا اولنا بوده و یا ممکن است هر دو استخوان ها…

شکستگی استخوان بازو :عوارض

شکستگی  استخوان بازو در اغلب موارد بدون مشکل خاصی بهبود میابد. با این حال ممکن است عوارض احتمالی بدنبال آن…

عوارض شکستگی استخوان

عوارضی ناشی از شکستگی استخوان 2 دسته اند: عوارض عمومی مثل شوک، آمبولی چربی، ترومبوفلیت، آمبولی ریه، سندرم خردشدگی و…

شکستگی استخوان و عوامل آن

نکاتی درباره شکستگی استخوان جانداختن به روش بسته و بی حرکت کردن آن و شکستگی استخوان: مسلماً شکستگی استخوان هایی…
فهرست
Call Now Buttonتماس