انواع آرتروز و علل آن

آرتروز

بيماري آرتروز یکی از قديمي ترين بيماري هايي است كه تا كنون بشرشناخته است.این بیماری جزء گروه بيماره هاي روماتيسمي است كه خود به صد گونه ي مختلف ازبيمارهاي آرتروزي و روماتيسمي تقسيم مي شود.

آرتروز به روماتيسم معمولاٌ مربوط است به شرايط ملتهب ودرد ناك قسمت هاي مختلف بدن مانند كمر درد، سياتيك والتهاب اعصاب.در حالي كه این بیماری اختصاصاً مربوط به التهاب مفاصل است.

انواع آن

آرتروز انواع مختلفي دارد.شايد شايع ترين نوع آن ، آرتروز استخواني است.نشانه هاي شاخص آن از بين رفتن ، نرم شدن و فرسودگي غضروف هاي والتهاب مفصل هاي مبتلا است.

به طور معمول، نخست مفصل هايي كه وزن بيشتري را تحمل مي كنند به این بیماری  مبتلا مي شود.ليكن به طور كلي تمام مفصل هاي بدن نسبت به آرتروز استخواني آسيب پذير است. مفصل هاي لگن خاصره است كه سفت وبسيار درد آور مي شوند.

علل و دلایل

محققان رشته پزشكي پذيرفته اند كه چيز زيادي در مورد علت بيماري آرتروز وبالطبع مداواي آن نمي دانند. پزشكي بيو لوژيك ديد گاه بسيار اميد وار كننده تري نسبت به مشكل آرتروز دارد. گر چه بايد پذيرفت كه ماهيت دقيق و مكانيسم این بیماری رابه طور خيلي دقيق نمي توان مشخص كرد،تجربه هاي عملي وعيني درمان آرتروز با روش هاي بيولوژيك و نتيجه هاي مثبت اين درمان ها نشان مي دهد كه این بیماری  بر اثر اختلالات سوخت وسازي در بدن ايجاد مي گردد.  پزشكان اغلب مشاهده مي كنندكه بيماران مبتلا به این بیماری به برخي ناراحتي هايي دچارند گه عمده ترين آن ها عبارت است از :

* يكي از مهمترين تغيير ها وآسيب هايي كه جنبه تشخيصي دارد و در آرتروز روماتيسمي مشاهده مي شود، تغيير هاي تخريبي در كلاژن است.تغيير هاي پديد آمده در كلاژن ،متأثر از تغيير هاي بيو شيميايي است كه خود بر اثر اختلال ها يا كمبود هاي تغذيه اي به وجود مي آيد.

* تجمع بافت هاي فيبري و مواد زايد سمي در مفاصل ورسوب مواد معدني،طرح كاملي از بيماري آرتروز پيشرفته را به دست مي دهد.

علل آرتروز تغيير هاي تخريبي در بافتها را كه جنبه تشخيصي دارد و در نهايت به زمين گير شدن فرد مي انجامد،بايد در تعدادي از عامل هاي حياتي انسان دنبال كرد  .

* واكنش هاي آلرژيك، پیامدهاي فشار هاي شديد يا آسيب وارد شده به مفاصل يا بافت هاي نرم مربوط، عفونت هاي مختلف و… با وجوداين به طور قطع مهمترين علل ايجاد آرتروز را در بشر متمدن امروزي،از بين رفتن سلامت وكاهش مقاومت عمومي انسان تشخيص مي دهند كه اين ها نيز بر اثر پر خوري، سوء تغذيه ناشي از رژيم هاي غذايي بي ويتامين، كمبود هورمون ها، عناصر معدني وويتامين ها به وجود مي آيد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با هر کدام از مقاله های زیر بر روی آن ها کلیک کرده ومقاله موردنظر را مطالعه کنید.

بهترین راه درمان آرتروز

                          راههای جلوگیری از آرتروز

                                                      آرتروز زانو و تشخیص آن

منبع:پزشک آنلاین

تماس