انگشتان اضافه

فهرست مطالب

عارضه ی پلی داکتیلی یا انگشتان اضافه در دست یکی از شایعترین ناهنجاری های مادرزادی دست است و از هر 500 تولد در یک نفر وجود دارد و به علل متعدد به وجود می آید و فرد به جای داشتن پنج انگشت دست دارای 6انگشت و یا بیشتر است.

علائم

انگشت اضافه به اشکال گوناگون می تواند در دست وجود داشته باشد . برخی از این اشکال و علائم عبارت اند از:
1- وجودیک برجستگی کوچک در کنار دست
2- وجودیک انگشت که در انتها پهن شده و دو ناخن دارد
3- وجودیک انگشت اضافه که با یک پایه نازک از کنار دست آویزان است
4-یک دست با ظاهر معمولی با یک شست و پنج انگشت دیگر
و بسیاری اشکال دیگر

از لحاظ مکانی انگشت اضافه بیشتر در طرف انگشت کوچک دست است ولی میتواند در طرف انگشت شست هم باشد. بندرت انگشت اضافه در بین انگشتان وسطی قرار گرفته است.

انگشت اضافه ممکن است فقط یک پوست اضافه باشد. ممکن است استخوان هم داشته باشد. ممکن است یک بند و یا چند بند استخوانی داشته باشد و یا حتی ممکن است استخوان آن با استخوان های کف دست مفصل شود. گاهی اوقات هم یک انگشت در انتها دو شاخه شده و یه دو انگشت تبدیل میشود.

علت

در زمان جنینی دست ابتدا به شکل یک پارو است و سپس در قسمت هایی از آن شکاف هایی ایجاد شده و انگشتان از هم جدا می شوند. گاهی اوقات انگشتان به درستی از هم جدا نمی شوند و نتیجه آن دستی است که دو یا چند انگشت آن به هم وصل است که به آن سینداکتیلی می گویند.گاهی هم بیش از چهار شکاف ایجاد شده و در نتیجه بیش از پنج انگشت درست میشود که به آن پلی داکتیلی میگویند. گاهی هم این دو اتفاق با هم میفتد.

پلی داکتیلی یا چند انگشتی گاهی ارثی است ولی در اغلب موارد بطور خودبخود و بدون زمینه خانوادگی ایجاد می شود. گاهی اوقات تعدد انگشتان دست همراه با دیگر ناهنجاری های مادرزادی مثل بیماری های خونی یا قلبی است پس هر بچه ای با این مشکل باید به توسط پزشک یک معاینه کلی شود.

درمان

درمان  انگشتان اضافه بصورت عمل جراحی و خارج کردن انگشت اضافه است. وقتی این انگشت اضافه در طرف شست قرار دارد معمولا بهترین زمان برای جراحی و خارج کردن آن یک و نیم سالگی است. عمل جراحی نباید به بعد از پنج سالگی بیفتد. وقتی انگشت اضافه در طرف انگشت کوچک است بهتر است در حدود یک سالگی جراحی شده و خارج شود و وقتی انگشت اضافه در وسط انگشتان دیگر است بهتر است عمل جراحی خارج کردن آن در سن شش ماهگی بچه انجام شود. بستن انگشت با نخ برای خارج کردن ممکن است موجب خونریزی های شدید شده و عملی خطرناک است. بهترین روش خارج کردن انگشت اضافی توسط عمل جراحی و به وسیله پزشک است.

 

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب عوامل و شایعترین ناهنجاری مادرزادی اندام ها در کودکان را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه انگشتان اضافه مطالعه فرمایید.

 

تماس